Okulista - poradnie okulistyczne oraz oddziały

Miasto (woj.)
(miejscowość)
Opis specjalności

Przychodnia Rejonowa w Lubaczowie

Miasto: Lubaczów
Grupa specjalności;Opis specjalności: Ambulatorium ogólne, Hospicja domowe, Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej, Poradnia (gabinet) lekarza POZ, Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej, Poradnia chirurgii ogólnej, Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej, Poradnia chorób zakaźnych, Poradnia dermatologiczna, Poradnia diabetologiczna, Poradnia endokrynologiczna, Poradnia foniatryczna, Poradnia foniatryczna dla dzieci, Poradnia ginekologiczna, Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt, Poradnia ginekologiczno-położnicza, Poradnia gruźlicy i chorób płuc, Poradnia gruźlicy i chorób płuc dla dzieci, Poradnia kardiologiczna, Poradnia medycyny sportowej, Poradnia okresu przekwitania, Poradnia okulistyczna, Poradnia otolaryngologiczna, Poradnia patologii ciąży, Poradnia psychologiczna, Poradnia pulmonologiczna, Poradnia rehabilitacyjna, Poradnia reumatologiczna, Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu, Poradnia urologiczna, Poradnia zdrowia psychicznego, Zespół wyjazdowy reanimacyjny R, Zespół wyjazdowy wypadkowy W

Kopernika 1, 37-600 Lubaczów
tel.

 • Audiologia i foniatria - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Chirurgia ogólna - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Choroby płuc - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Choroby wewnętrzne - Pomoc doraźna - świadczenia udzielane na miejscu w zakładzie
 • Choroby zakaźne - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Dermatologia i wenerologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Diabetologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna
 • Endokrynologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Kardiologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Medycyna paliatywna - Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta
 • Medycyna ratunkowa - Pomoc doraźna - ratownicze zespoły wyjazdowe
 • Medycyna rodzinna - Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
 • Okulistyka - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Otorynolaryngologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Położnictwo i ginekologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Psychiatria - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja ambulatoryjna
 • Reumatologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Urologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistycznePoniżej wybrane artykuły medycznePrzegląd uczelni
w Polsce